Úvod    Zpět

Záložka DATA

Test-výsledek - výsledky za jednotlivé expirační měsíce jsou překopírovány do 2 tabulek (výsledky expirací + equity).

Výsledky jsou v několika sloupcích :
 1. sloupec : datum - datum expirace (v tabulce je to sloupec 5)
 2.-6. sloupec : ceny, za které byla pozice ukončena v den expirace a ve dnech před expirací (v tabulce jsou to sloupce 6 - 10)
Tj. nejblíže k datu je cena, za kterou bylo možné pozici ukončit v den expirace, v dalším sloupci vpravo je
cena 1 den před expirací ... až do 5 dnů před expirací.
 7.-11. sloupec : průběh equity v den expirace a ve dnech před expirací (v tabulce jsou to sloupce 12 - 16)

02

Výsledky lze snadno zpracovat do grafu :

Výsledky jednotlivých expirací - pro graf vybrány sloupce 1 (datum) a 2 (cena pozice v den expirace).

03


Equity - pro graf vybrány sloupce 1 (datum) a 7 (equity pro den expirace).

04


NAVRCHOLU.cz
Counter

22.12.2010 16:50
IP:3.236.142.143